Mimari Restorasyon Programı

Anasayfa » Mimari Restorasyon Programı

Mimari Restorasyon Programı-Program Bilgileri

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl): 2

Azami Süresi (Yıl): 4

Staj Durumu: Var (30 işgünü)

Mezuniyet Unvanı: Mimari Restorasyon Teknikeri

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Fatih OCAK

Program Başkanı: Öğr. Gör. Erdem GÜLAÇMAZ

Mimari Restorasyon Programı, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon Programı alanında ön lisans derecesine sahip olunur. Programa yerleşecek adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Lise mezunları, Mimari Restorasyon Programına TYT puanı ile yerleştirilmektedir.

Hedefler ve Amaçlar

Mimarı Restorasyon Programının eğitim amacı; mimarlık ve inşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen, restorasyonla ilgili her türlü işlemi yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Mimarı Restorasyon Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; mimarlık ve inşaat sektöründe hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Lisans Programlarına Geçiş Durumu

Bu programı tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler:

  • Çini Tasarımı ve Onarımı,
  • El Sanatları,
  • Geleneksel Türk Sanatları,
  • İç Mimarlık,
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
  • Mimarlık,
  • Şehir ve Bölge Planlama,
  • Tezhip Sanatı.