Programlar

Anasayfa » Programlar

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Kuruluş

Samsun  Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü; YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu bölümün programlarında, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Harita ve Kadastro, Mimari Restorasyon ve Coğrafi Bilgi Sistemi programları alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Adaylar TYT puanları ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü programlarında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması , 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünün eğitim amacı Mimarlık ve Şehir planlama sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen, haritayla ilgili her türlü işlemi yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü programlarından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; Haritacılık sektöründe hizmet üreten harita firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavından (DGS) geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi (staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Samsun Üniversitesi, Kavak Meslek Yüksekokulu / Mehmet Paşa Mah. 16. Sok. No:10 55850 Kavak / SAMSUN

Bölüm Olanakları

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Bölümde kadrolu 8 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bilgisayar destekli çizim, restorasyon ve tasarımlarla ilgili bilgisayar programları öğretilmekle birlikte arazi uygulamaları yaptırılmakta, haritacılıkla ilgili aletlerin kullanımı sağlanmakta, özel ve resmi kurumlara teknik geziler düzenlenmekte ve haritacılık ve şehir planlama konularında seminer ve konferanslara iştirak edilmektedir.