Personel

Anasayfa » Personel

Suat YAZICI

Öğretim Görevlisi, Harita ve Kadastro Programı

Eğitim: Yüksek Lisans-2020, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İmar Planı Yapımı ve Uygulaması, Deformasyon Uygulamaları, Halihazır Harita Yapımı, Kamu Ölçmeleri, Arazi Toplulaştırması, Gayrimenkul ve Taşınmaz Değerleme

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu, SÜ-A010
[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 3018

YÖKSİS CV

 


 

İbrahim Hakan ÇOBANOĞLU

Öğretim Görevlisi, Harita ve Kadastro Programı

Eğitim:Doktora 2017 (Devam ediyor), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim, Sınıf Dışı Eğitim, Bilgi ve Teknolojileri Eğitimi

Seçilmiş Alanları: Yüksek lisansını “Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojilerini Kullanımı ve Bilgisayar Teknolojilerine Yönelik Tutumları” başlıklı tezi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde doktorasına devam etmektedir. Araştırma Örnekleminin Belirlenmesi (2020, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Ed: Ebru Oğuz) kitap içi bölümdür. Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Samsun İli Örneği (2018), Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği (2018), Science and Nature in Kızılırmak Delta (2018), From Nature to School (2016) makale ve tebliğlerinden bazılarıdır.

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu, SÜ-A008
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 3020

Google AkademikYÖKSİS CV

 


 

Funda KAYLAR

Müdür Yardımcısı, Kavak Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi, Harita ve Kadastro Programı

Eğitim: Lisans-1999, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Ölçme

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu A-19
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 3002

YÖKSİS CV

 


 

Erdem GÜLAÇMAZ

Öğretim Görevlisi, Mimari Restorasyon Programı

Eğitim: Doktora 2021 (Devam ediyor), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları: Restorasyon, Koruma ve Yenileme, Tarihi Yapılarda Enerji Verimliliği

Seçilmiş Alanları: Samsun-Kavak Sıralı Köyü’nün Kırsal Mimarlık Mirası Bağlamında İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezini tamamladı (2019). Geleneksel Mimari Doku Üzerine Bir İnceleme: Samsun Sıralı Köyü (2018).

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu SÜ-A006
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 3021

YÖKSİS CV

 


 

Şule KARACALAR

Öğretim Görevlisi, Mimari Restorasyon Programı

Eğitim: Doktora 2020 (Devam ediyor), Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Alanları: Seramik, Anadolu Selçuklu Dönemi Çinileri, Geleneksel Sanat, Çağdaş Sanat

Seçilmiş Alanları: International Online Ceramic-Sculpture Exhibition, XARTPLATFORM (2020), Uluslararası Jürili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Online Karma Sergi, El Sanatları Derneği e-Galeri (2020), Cumhuriyet Coşkusu 8. Uluslararası Online Sergisi, Eskişehir Sanat Derneği e-Galeri (2020), Beyond the Borders 2020 International Online Exhibition Ceramic Art, Bonart Project (2020), Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları III. Uluslararası Posta Sanatı/Mail Art Isparta Sergisi, Isparta (2020), Turkuaz Karma Seramik Sergisi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya (2019),  Devinim International Ceramic Exhibition, Galleri Riddaren, Stolckholm/Sweden (2019), Ankara Tasarım Plastik Sanatlar Sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Hasan Rıza Sergi Salonu, Ankara (2016).

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu A-18
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |3025
Ofis Saati: Çarşamba 13:00 – 14:00

YÖKSİS CV

 


 

Fatih OCAK

Bölüm Başkanı, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Öğretim Görevlisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Eğitim: Doktora-2019 (Devam ediyor), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Web CBS, Bulut Bilişim, Coğrafya, Doğal Afet ve Yönetimi, Uzaktan Algılama.

Seçilmiş Alanları: “Ünye Şehir Sellerinin Zarar Görebilirlik Yönetmeleri ile İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezini tamamladı (2018). Doktorada “Ladik Gölü Havzası’nda (Samsun) Akıllı Doğal Afet Yönetimi” isimli çalışması ile vatandaş odaklı bütüncül bir akıllı afet yönetimi üzerinde çalışmaktadır.  COVID-19 salgınının Türkiye’deki coğrafi dağılışının izlenmesinde Web CBS kullanımı (2020), Örnek Taşkın Risk Modeli Oluşturulması ve Ünye Şehrindeki Derelere Ait Taşkın Risk Analizleri (2020), Gümüşhane Şehrinde Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi (2020) isimli çalışmalar bilimsel eserleri arasında yer almaktadır.

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu, SÜ-A005
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 3025

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV

 


 

Cem KILIÇOĞLU

Öğretim Görevlisi Dr., Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Eğitim: Doktora 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yamaç Hareketleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Afet Risk Analizleri, Bio-Konfor İncelemeleri.

Seçilmiş Çalışmalar: “Betonarme Yapılarda Donatı Korozyonu Durumunun Aletsel Değerlendirilmesi” (2012) adlı yüksek lisans ve “Cam Atıklarının Betonda Agrega ve Çimento Yerine Kullanımı” adlı doktora tezlerini yazdı. Determination of the Parcels Committing Coastal Contravention Via the Geographical Information Systems: Sample of Samsun (2010), Production of Landslide Susceptibility Map of Samsun (Turkey) City Center by Using Frequency Ratio Method (2011), The Geographic Distribution of Cases of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Kastamonu, Turkey (2015), Production of Landslide Susceptibility Map using Bayesian Probability Model (2015),  Recycling of Waste Glass in Concrete Plant As Aggregate and Pozzolan Replacement (2017), Random Forest-Based Landslide Susceptibility Mapping in Coastal Regions of Artvin, Turkey (2020), Integrating multicriteria decision-making analysis for a GIS-based settlement area in the district of Atakum, Samsun, Turkey (2020).

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu, SÜ-A008
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 3019

Google AkademikYÖKSİS CV

 


 

Fatih TUZLU

Öğretim Görevlisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Eğitim: Doktora 2019 (Devam ediyor), Süleyman Demirel Üniversitesi

Araştırma Alanları:Uygulamalı Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Hidrojeoloji, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 3 Boyutlu Modelleme

Seçilmiş Alanları: Yüksek Lisansını “Kabataş–Mecidiyeköy (İstanbul) Metro Tünelinde Yapılan Jeoteknik Çalışmaların ve Tünel Jeolojisinin 3d Yöntemiyle Modellenmesi” başlıklı tez ile Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde 2019 yılında tamamladı. Kentsel Dönüşüm Açısından Isparta Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Özelliklerinin İncelenmesi (Gb-Türkiye) (2016), Jeolojide Fotogrametrinin Kullanımı ve Yakın Resim Fotogrametri Yöntemi ile Kayaçların Modellenmesi (2018), Fluvial Morphology Development and Sedimentary Processes of the Alara Stream (Gundogmus-Alanya) (2019), Leakage Analysis of Deriner (Artvin-Turkey) Using 3D Modeling (2018).

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu, A-16
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 

Google AkademikYÖKSİS CV