Harita ve Kadastro Programı

Anasayfa » Harita ve Kadastro Programı

Harita ve Kadastro Programı-Program Bilgileri

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl): 2

Azami Süresi (Yıl): 4

Staj Durumu: Var (30 işgünü)

Mezuniyet Unvanı: Harita ve Kadastro Teknikeri

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Fatih OCAK

Program Başkanı: Öğr. Gör. Suat YAZICI

Harita ve Kadastro Programı, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Harita ve Kadastro Programı alanında ön lisans derecesine sahip olunur. Programa yerleşecek adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Lise mezunları, Harita ve Kadastro Programına TYT puanı ile yerleştirilmektedir.

Hedefler ve Amaçlar

Harita ve Kadastro Programının amacı; teknolojik ölçüm yöntemleri kullanarak geometrik bilgileri elde eden ve bu bilgileri başta mühendislik çalışmaları olmak üzere çeşitli uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu harita ve proje üretiminde kullanan, üretilen mühendislik projelerinin yeryüzüne uygulanması işlemlerini organize eden ve yürüten, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanma yeteneğine sahip, ilkeli meslek elemanları yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Mezun öğrencilerimiz harita üretimi yapan/yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut sayısal ve grafik harita bilgilerini kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmalarında, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması alanında çalışan firmalarda ve konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalarda çalışabilmektedir.

Lisans Programlarına Geçiş Durumu

Bu programı tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler:

  • Çevre Mühendisliği,
  • Geomatik Mühendisliği,
  • Harita Mühendisliği,
  • Jeoloji Mühendisliği,
  • Orman Mühendisliği,
  • Şehir ve Bölge Planlama,
  • Tapu Kadastro.